บ้านเดี่ยว โครงการไพร์มเพลสภูเก็ต-อนุสาวรีย์ ซ. 1

5,000,000 บาท

 บ้านเลขที่ 1/66 ซอย โครงการไพร์มเพลสภูเก็ต-อนุสาวรีย์ ซ. 1
 ถนน สายท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่(ทล.4027)
 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร
 อำเภอ/เขต ถลาง
 จังหวัด ภูเก็ต

รหัสทรัพย์ ESMES0296

: 2020-04-08 16:51:27

รายละเอียด
รหัส 20-PKT-33-CC-0004
ประเภท
หมวดหมู่ บ้านเดี่ยว
สถานที่ ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
ขนาด 0 - 0 - 84.30
ราคา 5,000,000 บาท
การติดต่อ 020220008