หมู่บ้านอุ่นใจ

1,500,000 บาท

บ้านเลขที่ 370/20 ซอย หมู่บ้านอุ่นใจ
 ถนน เขาม่วง-ปากน้ำหลังสวน (ทล.4099)
 ตำบล/แขวง วังตะกอ
 อำเภอ/เขต หลังสวน
 จังหวัด ชุมพร

ESMED0020 (ธนชาต)

: 2020-04-07 13:50:53

รายละเอียด
รหัส 20-CPN-49-CC-0001
ประเภท
หมวดหมู่ บ้านแฝด
สถานที่ ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร
ขนาด 98.3 ตารางเมตร
ราคา 1,500,000 บาท
การติดต่อ 020220008