ไพร์มเพลสภูเก็ต-อนุสาวรีย์

2,750,000 บาท

บ้านเลขที่ 1/48 ซอย หมู่บ้านไพร์มเพลสภูเก็ต-อนุสาวรีย์ ซอย 3
 ถนน ท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่(ทล.4027)
 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร
 อำเภอ/เขต ถลาง
 จังหวัด ภูเก็ต

รหัสทรัพย์ ESMED0024

: 2020-04-07 11:38:55

รายละเอียด
รหัส 20-PKT-49-CC-0003
ประเภท
หมวดหมู่ บ้านแฝด
สถานที่ ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
ขนาด 53 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
การติดต่อ 020220008